Wniosek Pod Stoiska Handlowe Na Dni Węgorzewa 2022

Węgorzewskie Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków o udostepnienie terenu placu Wolności w Węgorzewie pod stoiska handlowe podczas
Dni Węgorzewa 1-3 Lipca 2022 r.
Opłata za stoisko handlowe za jeden dzień wynosi:
- 1 metr kwadratowy - 15 zł
- Dostęp do prądu – 30 zł
- opłata targowa – 30 zł (Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku pobierana jest opłata targowa od sprzedaży dokonywanej poza targowiskiem miejskim zlokalizowanym przy ul. Zamkowej z zastrzeżeniem, iż zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych prac artystycznych oraz rękodzieła).
W zgłoszeniu  należy podać asortyment, wielkość stoiska, zapotrzebowanie na prąd, ilość dni targowych oraz dane kontaktowe (nazwisko i nr tel.)
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: wck@wegorzewo.pl z dopiskiem „Handel Dni Węgorzewa” do 15.06.2022 r. 
Ilość powierzchni handlowej jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 4272641
Przewiń do góry Skip to content