Ankieta Rozwiązywania Problemów Społecznych

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WĘGORZEWO
na lata 2021-2027
Szanowni Mieszkańcy Gminy Węgorzewo!
W związku z prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzewo na lata
2021-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym (do dnia 09.04.2021r.).
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Węgorzewo.
Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społecznych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzewo na lata
2021-2027 w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.
Formularz ankiety jest dostępny w formie papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.
Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Węgorzewie w godzinach pracy Ośrodka (7.00 – 15.00) poprzez umieszczenie w urnie, która znajduje się w przedsionku przy wejściu do Ośrodka lub przesłać mailowo na adres:
ops@mgopswegorzewo.pl
Formularz ankiety w wersji elektronicznej
Przewiń do góry Skip to content