LOVE Perły

Szanowni Państwo
Rozpoczynamy WSTĘPNĄ rekrutację do udziału w projekcie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Perłach (LOWE).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie DEKLARACJI WSTĘPNEJ udziału w projekcie.
Deklaracje można składać:
– osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Perłach lub Węgorzewskim Centrum Kultury;
– mailowo rekrutacja@spperly.pl (scan deklaracji z podpisem).
O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Po zakwalifikowaniu się do projektu każdy uczestnik wypełnia obowiązkowo formularz zgłoszeniowy i oświadczenie oraz otrzyma niezbędne informacje o wybranej formie wsparcia. Terminy i miejsca poszczególnych form wsparcia zostaną podane po utworzeniu się grup na poszczególne kursy, warsztaty, szkolenia lub wyjazdy. MOŻNA DOKONAĆ WYBORU DWÓCH FORM WSPARCIA, Z CZEGO SKORZYSTANIE Z DRUGIEJ BĘDZIE MOŻLIWE W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC!!!!!
Osoby do kontaktu:
Agnieszka Tryk tel. : 874378093 ( Szkoła Podstawowa w Perłach )
Marta Korbus – tel. 87 427 26 41 ( Węgorzewskie Centrum Kultury)
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i złożenie wstępnej deklaracji.
Przewiń do góry