LOWE Perły

W ramach projektu Familijne LOWE realizowanego przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Perłach odbywają się kursy, szkolenia i warsztaty mające na celu  aktywizację osób dorosłych w Gminie Węgorzewo.

W ofercie kształcenia znajdują się m.in. kurs opiekuna/kierownika wycieczek, motorowodny, żeglarski, komputerowy, warsztaty dekoratorskie, dietetyczne, wizażu, zakładania ogrodu. Pełna oferta dostępna jest na stronie https://spperly.edupage.org/a/lowe .
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zapoznania się z regulaminem rekrutacji  i złożenia deklaracji uczestnictwa. Deklaracje można składać:

– osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Perłach lub Węgorzewskim Centrum Kultury

– mailowo rekrutacja@spperly.pl (skan deklaracji z podpisem).

O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Osoby do kontaktu:

Agnieszka Tryk tel. : 874378093 (Szkoła Podstawowa w Perłach)

Marta Korbus – tel. 87 427 26 41 (Węgorzewskie Centrum Kultury)
Realizację zadania można śledzić na https://www.facebook.com/wegorzewolowe.
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa w Perłach w partnerstwie z Węgorzewskim Centrum Kultury. Wnioskodawcą jest Gmina Węgorzewo.

Materiały do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Przewiń do góry Skip to content