Plener Malarski

Regulamin Pleneru

1. Organizatorem Pleneru malarskiego „Piękne Węgorzewo” jest Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Bema 14,

2. Opiekunami Pleneru ze strony organizatora są Ewa Roch i Marta Korbus.

3. Miejsce i czas Pleneru: Alejka nad kanałem przy Ekomarinie Sobota 27.06.2020 r. – 12:00 – 14:00, Uczestnicy Pleneru zbierają o godz. 12:00 w celu sprawdzenia listy uczestników i pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa.

4. Zgłoszenia/ karty uczestnika należy składać w sekretariacie Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Bema 14, 11-600 Węgorzewo do dnia 25.06.2020 r.

5. Cele Pleneru: Edukacja plastyczna, współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych, rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie na piękno otoczenia, upowszechnianie kultury plastycznej i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców Węgorzewa sztukami plastycznymi, promocja gminy.

6. W plenerze może wziąć udział każdy (dzieci pod opieką rodzica lub opiekuna), liczba miejsc ograniczona.

7. Organizatorzy zapewniają – podobrazie, sztalugę, podkład pod rysunek, wodę.

8. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym będą zwracane uczestnikom.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac i ich zdjęć oraz wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Centrum Kultury.

10. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Centrum Kultury.

11. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w plenerze jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Ochrona nie dotyczy udostępniania danych podmiotom trzecim.

12. Zgłoszenie uczestnika do uczestnictwa w plenerze jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

13. Organizator ma prawo zmienić termin pleneru.

Przewiń do góry Skip to content